Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

איך מתוכננים לפגישה עם עורך דין ולהליך משפטי.הכותרת נכונה, לגבי כל סוגי התיקים. את המסמכים , הראיות וחומר הגלם שעליהם העורך דין יתבסס בהמשך, נוצרים בעולם המציאות. ללקוח יש השפעה רבה על העיצוב ומהות של התמונה "הראייתית" עוד מבראשית הדרך.

את המבוא הנ"ל יש לחלק ל2, את החלק בו נוצרים המסמכים והחלק הנוסף בו אנו אוספים אותם לעורך דין.

בוא נדבר קצת על החלק הראשון בסוגי התביעות השונים.

אם מדובר על תביעה בנוגע לנזק גוף בעקבות תאונת דרכים- עיצוב המסמכים מתחיל כבר מדו"ח הפינוי, ככל שהיה כזה, ממשיך לרישומים בזמן האשפוז והסיכום בהמשכו. חשוב מאוד לשים לב ולזכור את הפרטים והגרסה שנמסרת למשטרה על מנת להוציא אישור מעורבות עצמית בתאונה- כמו כן את הגרסה שנמסרת לנציג של חברת הביטוח או החוקר הפרטי שיגיע בהמשך. שימו לב שאת התמונה הראייתית הכוללת שמובאת בפני המומחים , אתם יוצרים בכל פגישה עם גורם טיפולי / רפואי במהלך הדרך.

אם מדובר על תביעה צרכנית- חשוב מאוד לשמור על קבלות, כל התכתבות עם הספק והודעות ממנו. וכלל שנגרם נזק, יש להצטייד בחוות דעת של שמאי בנקודת זמן שעוד ניתן להראות ממה נגרם הנזק.

אם מדובר על תביעה חוזית- אז כמובן את החוזה המקורי, את ההתקשרות עם הצד השני, ראיות להפרת החוזה ככל שיש, ראיות להקטנת הנזק ככל שיש, ראיות לניסיון לקיים את החוזה בתם לב ככל שיש. וככל שיש נזקים רצוי לגבות אותם, בקבלות ו/או בחוות דעת שמאית בנקודת זמן שניתן להוכיח כי מקור הנזק הוא בעקבות ההפרה החוזית/ ההתנהגות הנזיקית.

אם מדובר בדין משמעתי- לשים לב לגרסה הנמסרת לנציג הגוף בו מתנהלים, היא לרוב תהיה זו שתקבע את טענותיכם בהמשך הדרך, ככל שיש עדים רלוונטיים שעשויים להועיל, לקחת את הפרטים שלהם. וכמובן לא לריב עם הנציג של הגוף התובע, לשתף פעולה תוך הבנת המצב וההשפעה של כל מילה שאתם אומרים.

החלק השני , הוא החלק בו אתם אוספים את המסמכים ומגישים אותם לעורך דין אחרי שסיפרתם לו את הסיפור העובדתי. לגישתי , תדאגו להכניס את כל המסמכים- רצוי למיין בצורה הגיונית וידידותית בלי לסנן שום מסמך- ופשוט לשלוח לעורך דין- מכאן זו העבודה שלו, וכמעט תמיד יהיה עליו להשלים מסמכים וראיות נוספות- בין אם בעזרת הלקוח ובין אם תוך השקעת מאמץ סביר.

עורך דין טוב, צריך לבנות את קו התביעה/קו ההגנה תוך הכרת העובדות והראיות כבר מהשלב הראשון, ללקוח יש יכולת משמעותית לייצר ולאסוף מארג ראייתי מועיל, שיעזור לעורך דינו לשמור על זכויותיו תוך בניית קו תביעה/הגנה חזק ככל שניתן.


התוכן הנ"ל מהווה תוכן שיווקי ולא ייעוץ משפטי- השימוש באחריות המשתמש בלבד.


0 comments

Comments


bottom of page