Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ביטולים והפרות עקב הקורונה.המצב בשנה האחרונה, של הסגרים וההגבלות, יצרו אנדרלמוסיה שלמה במשק.

כל החוזים השגרתיים של חיינו נכנסו למצב של הפרה שצפויה, או הפרות שהתחרשו במציאות ללא אשם של הצדדים.

בהרבה מקרים נוצרו מקרים של אי וודאות כאשר בית המשפט, וצוות מיוחד לבחינת המצב שהוקם על ידי משרד המשפטים, מצפה מהצדדים לקיים את החוזה בנסיבות החדשות עקב הקורונה , בתום לב .

זאת אומרת שחוזי שכירות של עסקים, מגורים, שירותים, עבודות, פרויקטים, לקוחות וספקים נותרו עם חוסר ודאות, ותקווה שבית המשפט יתרשם שהאינטרסים שלהם כשרים והם פעלו בתם לב יותר מהצד השני. סיטואציה בעייתית שכן, מאוד סביר ששני הצדדים לחוזה ינהגו בתום לב, וינסו לשמור על אינטרסים כשרים אך עדיין יפגעו.

התחומים היחידים שמסתמנים לגביהם מתווים ברורים בעקבות הקורונה, הם אירועי השמחות, גני הילדים ומופעי תרבות.

אולמות אירועים

החוק חל על אירוע משפחתי, או אירוע פרטי באולם שמחות, או גן אירועים, או עסק אחר לאירועים שאמור היה להתקיים החל מיום 12.3.20 ואילך ובוטל בעקבות איסורים והגבלות שנקבעו בהחלטות הממשלה בשל התפשטות נגיף הקורונה.

חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש) תשפ"א – 2020- קובע כי על הצדדים לנסות לתאם מועד חדש, במידה והניסיון כשל- בעל האולם צריך להחזיר את המקדמות- וביכולתו לגבות עד 3000 ₪ ביטול ועד 5 אחוז משווי העסקה, בנוסף להוצאות מיוחדות כגון טעימות בסכום של עד 2000 שקל או פחות באירועים קטנים. – חובה עליו להחזיר את המקדמה שמעל הסכומים הנ"ל.

המתווה הקיים לגבי גנים פרטיים

המתווה קובע כי על סגירה של עד 14 יום, ההורים יישאו בעלות של עד 30 אחוז. בסגירה עקב מגבלות בין 14 ל30 יום ההורים יישאו בעלות של עד 10 אחוז. ובסגירה ממושכת של מעל חודש, ההורים לא יישאו בעלות מתוך הנחה שהמדינה תתגייס לסייע לסקטור הגנים.

למען הסר ספק, ההסדר לא חל כאשר הילד נמצא בבידוד והגן פעיל.

המתווה הקיים לגבי מופעי תרבות

המתווה דומה, למתווה שהושג עם חברות התעופה, בה לצרכן יש יכולת לבחור שובר למופע חלופי בתאריך לבחירתו, בשנה העוקבת, או לדרוש החזר כספי שלושה חודשים לאחר הסרת המגבלות, ובלבד שעברה תקופת 12 החודשים של מימוש השובר החלופי.

לשים לב, בשונה ממתווה הביטול וההחזרים של כרטיסי טיסה- בה לצרכן יש אופציה לבחור בין כרטיס חלופי (בסך 125 אחוז) לבין זיכוי כספי, בטיסות שבוטלו עקב הקורונה. במופעי תרבות, תחילה מקבלים כרטיס חלופי – ולאחר אי מימוש לאורך 12 חודשים פלוס המתנה של שלושה חודשים יהיה ניתן לדרוש את הכסף.

התוכן הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי, הינו למטרות שיווק.0 comments

Comments


bottom of page