Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ביטול כתב אישום בגין עריקות של 193 ימים.

חייל שניגש למשרדנו, עם כתב אישום על היעדרות מן השירות שלא ברשות של 193 ימים - עבירת נפקדות חמורה, אשר מכונת בשפת העם : " עריקות". שלרוב גוררת עונשים משמעותיים.

מיד עם החתמת הלקוח ומספר ימים לפני הדיון הראשון בתיק, הוגשה בקשה מנומקת עם טענות ונסיבות ייחודיות למקרה זה.

הופענו בפני בית הדין הצבאי הנכבד, אשר ראה כי יש בסיס לבקשתו של עורך דין עדן לזרוביץ, כבוד השופט דחה את הדיון. ולאחר מספר שבועות התשובה המיוחלת, על ביטול כתב האישום הגיעה.Recent Posts

See All

댓글


bottom of page