Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

בית דין משמעתי באקדמיה/ וועדות משמעתיות.
המאמר הבא מוקדש לכל הסטודנטים באשר הם, בין אם במכללות או אוניברסיטאות.

כל מוסד אקדמאי באשר הוא, מחויב להקים ועדת משמעת וועדת ערעורים. העבירות שנדונות בוועדות המשמעתיות/ בתי הדין המשמעתיים של המוסדות- מעוגנות בתקנונים המשמעתיים שהם מפרסמים.

במאמר זה, נסביר קצת וניתן טיפים להתנהלות.

העבירות יכולות לנוע מאי ציות לאיש סגל, דרך העתקה במבחן או הפרת הוראה חוקית ועד עבירות משמעת, אלימות, הרשעה בפלילים שיש עימה קלון וכו'.

הענישה בבתי הדין המשמעתיים- גם היא מפורטת בתקנון. ולעיתים יכולה להגיע עד כדי הרחקה מהמוסד לימודים לשנה ואפילו לצמיתות.

לרוב את המוסד האקדמי בוועדה המשמעתית מייצג עורך דין מנוסה מטעמה, שלפעמים הוא אף איש סגל. והדיין הוא בעל הכשרה וניסיון לא פחותים שגם הוא יכול להיות איש סגל.

לסטודנט המואשם, יש זכות להיות מיוצג- ולפעמים מחלקת הרווחה מטעם אגודת הסטודנטים מספקת ייצוג חינם מטעמה ע"י סטודנטים.

כאשר הייתי סטודנט למשפטים, ייצגתי עבור מחלקת הרווחה של אגודת הסטודנטים, של המסלול האקדמי המכללה למנהל- ונחשפתי לתיקים רבים של האשמות מסוגים שונים ומגוונים שחלקן נגמרו בהצלחה, למרות היותי בעמדה נחותה בוועדה, עוד כסטודנט מייצג.

למזלי, את בית הדין במוסד האקדמי שלי ניהל אדם מכובד, עתיר ניסיון אשר שפט בצורה הגונה . אך אין להתעלם מהעובדה כי יש בעייתיות שסטודנט מהחוג למשפטים, מייצג סטודנטים בפני הוועדה, כאשר הצד מנגד הוא מרצה שלו וגם הדיין ("השופט").

כאשר סטודנט/ית נתקלים בפני תלונה, יש לזכור שהגרסה הראשונית שניתן בפניי נציג המוסד תלווה אותנו גם לדיון. בנוסף, חשוב לזכור כי יש אפשרות לנצל את הזמן עד לדיון על מנת להביא ראיות או חוות דעת שתתמוך בטענתו. חווייתי וראיתי איך עבודת הכנה נכונה, וחקירה אפקטיבית של הגורם המתלונן מביאה לתוצאה רצויה בדיון. ממליץ בחום לא להקל ראש, וככל שיש אפשרות כלכלית להסתייע בעורך דין מנוסה.

Recent Posts

See All
bottom of page