Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

לשון הרע בצבא .גזענות - לשון הרע בצבא- מיתוס - איך מתמודדים.


לאחרונה הגיע למשרדנו חייל צעיר, עם מקרה קלאסי של לשון הרע ע"י ביטוי גזעני.

עלתה השאלה , מה עושים כאשר מתחרש פרסום של לשון הרע/הוצאת דיבה, במהלך השירות הצבאי?


לכולנו, גם לעורכי הדין, יש תפיסה בעקבות "חוק הנזקים האזרחיים (אחריות המדינה) , תשי"ב 1952".

שלמדינה וחייליה יש פטור מתביעות נזיקיות במהלך הפעילות הצבאית בתנאים מסוימים, ואכן ברוב המקרים יש לחוק זה חשיבות רבה. פרט לחריגים.


החוק הנ"ל לא חל על המקרה שלפנינו , מדובר בחייל, שמפקדו, בבסיס טירונים עם פערי מעמדות מאוד קיצוניים שהשתמש בביטוי גזעני, כלפי החייל בפני איש סגל נוסף.


בתור עורך דין לשון הרע, עם זיקה והיכרות עם הדין הצבאי פתחתי במחקרון , מהי הדרך הראויה לנקוט על מנת למצות את זכויותיו של הלקוח שלי, בהתאם למצב המשפטי כמובן.


המלצתי ללקוח, להתחיל במכתב התראה , על מנת לבדוק היתכנות לסיים את המקרה במהירות, בשקט תוך הוזלת הליכים ע"י הגעה לפשרה מחוץ לכותלי המשפט. לצערי, הצד שכנגד התעלם בהפגנתיות מהמכתב.


למרות ההרגשה הכבדה לתבוע חייל שמעד בלשונו, כמובן שעליי לשרת את הלקוח שלי והגשנו כתב תביעה. חיש מהר ובטרם הוגש כתב הגנה מטעם הצד שכנגד, הגיעה הצעת פשרה, שאף שופרה, עד אשר סיפקה את לקוחי , והעניקה לו פיצוי ראוי בעבור החוויה העגומה שעבר.
Kommentare


bottom of page