Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מהפכה בעולם המשפט האזרחי.כניסת תקנון הדין האזרחי החדשות לתוקף 1.1.21

לאנשים משלא מעולם המשפט, אולי המושג " רפורמה בדין האזרחי " שנכנסה לאחרונה, לא אומרת הרבה.

אבל למעשה מדובר במהפכה של ממש בעולם הדיוני של תביעות אזרחיות, מה שכמובן משליך בצורה דרמטית על עבודתם של עורכי הדין בתחום.

התקנות החדשות שנכנסו לתוקף בינואר האחרון, ממש משנות סדרי עולם, מתוך הבנה שהדין הישן, הוביל לסרבול, הימשכות הליכים, וכשלים דיוניים רבים שפגעו ביכולת של האזרחים ליהנות ממערכת משפטית משומנת וחדה.

שינויים מרכזיים:

- את הצורה והיקף כתבי הטענות שמוגשים לבית המשפט.

- האגרות .

- העלימו מהעולם הליכים שהתבררו כלא יעילים כגון : המרצת פתיחה , טען ביניים, אבעיה, וסדר דין מקוצר.

- הוסיפו חובה של דיון מקדמי של הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, ופגישת מהו"ת- מידע , היכרות ותיאום בפניי מגשר.

- "עוצר בקשות" , בשלב שבין כתב הטענות האחרון לבין השלב של הקדם משפט. יש להכין את רשימת הבקשות שמתכוונים לבקש, ולהגיש אותה לבית המשפט ב20 יום לפני הקדם משפט, ויש לצרף לכל בקשה מתוכננת ברשימה, תיאור תמציתי של עד עמוד.

יכול להיות וטבעי שאם אינכם עורכי דין, השינויים הנ"ל לא אומרים לכם הרבה. אך שקוראים בעיון ניתן להגיע בקלות למסקנה- שהעבודה של עורכי הדין השתנתה והרבה!!! לגישתי שקצת שונה מגישתם של רוב עורכי הדין, הרפורמה לטובת האזרחים. הרפורמה נועדה לייעל את ההליך ע"י תכנון מוקדם שלו, היכרות מוקדמת של התיק על ידי עורכי הדין - וצמצום המחלוקות ככל שניתן לפני שמגיעים להליך העיקרי, על מנת לחסוך את זמנו וכספו של בית המשפט, ולשפר את ייעול המערכת.

אסכם את הרפורמה בבדיחה שמישהו סיפר לי פעם -

ההבדל בין ישראלי לגרמני, הוא שגרמני מתכנן 4 שעות ועובד שעה אחת. ישראלי מתכנן שעה אחת ועובד 4.

Comments


bottom of page